VORES UDDELINGER

Læs mere

VORES FORENING

Bliv medlem her

VORES FORRETNING

Læs mere

VORES JUBILÆUM

Læs mere
UDDELING OG STØTTE

Legat til Kunstcenter i Silkeborg

I efteråret 2016 danner KunstCenter Silkeborg Bad den smukke ramme om 22 samtidskunstneres sansefortolkning af skoven. Hedeselskabet har tildelt projektet E.M. Dalgas’ Mindelegat.

Læs mere

Meld dig til nye naturoplevelser

Bag om hedens ansigter

Dato: 06-11-2016 kl. 11:00 - Sted: Skovgård Museet, Domkirkestræde 2-4, 8800 Viborg